Jubileumsår – fira minnet av det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie. Det blir ett år med festligheter där crescendot sker under jubileumsveckan 5 – 11 februari. Staare 2018 lyfter pionjärer, summerar hundra år och gör avstamp för framtiden.

#staare2018

Finansiärer & Samarbetspartners

 

    Samefonden

Vi möjliggör Staare 2018