Jubileumsår – fira minnet av det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie. Det blir ett år med festligheter där crescendot sker under jubileumsveckan 5 – 11 februari. Staare 2018 lyfter pionjärer, summerar hundra år och gör avstamp för framtiden.

PÅGÅR JUST NU

#staare2018

This message is only visible to admins

Please connect a business account on the Instagram Feed settings page in order to display hashtag feeds
Please see this post for more information.

Vi möjliggör Staare 2018

 

    Samefonden

Samarbetspartners

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Ammarnäs Sameförening
Arvidsjaurs Kommun
Arvidsjaurs Sameförening
ASM Event
Ávki
Bágo Čálliidsearvi
Centrum för Genusvetenskap Uppsala Universitet
Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism Uppsala universitet
Civil Right Defenders
Designcentrum
Ektine
Estrad Norr
Feministiskt Initiativ
FA Sápmi
Faepmien Saemien Siebrie
Folkets Bio Regina
Forskningsnoden Kunskapsproduktion bortom normerna Uppsala universitet
Föreningsarkivet i Jämtland

Gærjah Sydsamisk bokbuss
Gamla Tingshuset
Giron Sámi Teáhter
Glesbygdsmedisinskt Center
Historia, Avd. för samhällsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet
Humlab
Härnösands Stift
Jamtli
Jijsen Siebrie
Jämtlands Kulturkompani
Kulturföreningar i Samverkan KFIS
Landsarkivet
Lena Lindgren
Livstreet
Lopme Naestie
Länsstyrelsen Jämtlands Län
Malin Ståhl
Mittuniversitetet
Naturskyddsföreningen
Nils och Lucia Thomassons Släktförening
Nordens Välfärdscenter

SD Storsjöteatern
Praedtieh - sydsamiska förvaltningskommuners nätverk
Region Jämtland Härjedlaen
RFSL Jämtland/Härjedalen
RFSL Östersund
Riksarkivet
Riksorganisationen Män för Jämställdhet
Saemien Sijte
Same Ätnam
Sámeednama friddja universitehta – Samelands fria universitet
Samernas Utbildningscentrum
Sameslöjdstiftelsen - Sámi Duodji
Sametinget
Sámi Allaskuvla
Sámiid Riikkaseravi - Svenska Samernas Riksförbund
Sáminuorra
Samisk föräldranätverk
Samiskt informationscentrum Sametinget

Samiskt Språkcentrum Sametinget
Silvermuseet /INSARC
Slöjdelever Samernas Utbildningscentrum
SMICE - nätverk för hållbar utveckling
Staaren Siebrie
Stockholms Universitet
Studieförbundet Vuxenskolan
Sør-Trøndelags Fylkesbibliotek
Tana Kulturskole
Tidningen Samefolket
Tomas Colbengtsson
Tärna Sameförening
Utbildningsradion UR
Vaartoe - Centrum för samisk forskning
Victoria Harnesk
Vinterparken Yran
Åarjelhsaemien Teatere
Åre kommun
Östersunds bibliotek
Östersunds församling