100 år i Saepmie. Dagen fokuserar på det första landsmötet på svenska sidan av Saepmie och lyfter nyckelpersoner.

Föredrag, seminarier och workshops:

10:00 Samepionjären Torkel Tomasson Sagka Stångberg berättar om Torkels väg från renskötsellivet till pionjär inom den samiska organisationsrörelsen. Om skriftväxlingen mellan honom och lappfogde Erik Bergström, och även om arbetet efter Tråante för att få till mötet i Staare 1918. Plats sal F214, Mittuniversitetet Arrangör Staare 2018

11:00 Park, Wilks och H-M Nilsson Erik-Oscar Oscarsson berättar om de tre männen Park, Wilks och Nilsson och deras bakgrund. Varför var de med i Östersund och vad hände sen? Plats sal F214, Mittuniversitetet Arrangör Staare 2018

11.30 - 12.30 Lunchföredrag - Med arkivet som vapen Hur kan samernas eget arkivmaterial användas i rättsliga sammanhang? Och vad kan arkiven betyda för din och dina barnbarns samiska identitet? Föredragshållare är Lars Rumar och Patricia Fjellgren. Plats Sal F234, Mittuniversitetet. Arrangör Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län.

13.00 Ett tidsdokument och unikt källmaterial – landsmötesprotokollet 1918 Ett föredrag med Patrik Lantto. Plats sal F214, Mittuniversitetet Arrangör Vaartoe - Centrum för samisk forskning och Faepmien saemien sibrie/Fatmomakke Sameförening

14.00 Boksläpp Nyutgivning av landsmötesprotokollet Plats Hörsalen, Mittuniversitetet Arrangör Vaartoe - Centrum för samisk forskning och Faepmien saemien sibrie/Fatmomakke Sameförening

14.30 - 15.00 Strömsunds hälsocentral med samisk profil Socionom Jennie Rova med kollegor berättar om arbetet vid Strömsunds hälsocentral. Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

15.00-16.00 Sveriges osynliga minoriteter. Den nationella minoritetspolitiken Lennart Rohdin berättar om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lennart Rohdin har ett långt engagemang i de nationella minoriteternas rättigheter, bland annat som chef för enheten för minoritetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholms län. Han har precis avslutat ett regeringsuppdrag som särskild utredare av den nationella minoritetspolitiken. Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

15.00 - 15.30 Silverkrage som släktklenod och historieberättelse - En berättelse om Tina Margareta Klementssons silverkrage. Nittionio år och nio måndader mellan Tina Margareta och Máridjá Margareta Afra. Ett föredrag med Katarina Pirak Sikku, konstnärlig ledare. Plats sal F214, Mittuniversitetet. Arrangör Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

15.30 - 16.00 Karin Stenberg- Skogssamernas Elsa Laula Karin Stenberg var den självklare ledaren bland skogssamerna i början av 1900-talet. Hennes insatser för skogssamernas rättigheter, kampen för slöjden och för Lappstans bevarande har och hade stor betydelse för alla samer. Karin Stenbergs ord i boken Dat läh mijen situd/Det är vår vilja (1920) som hon skrev tillsammans med Valdemar Lindholm, är en tidig vetenskaplig teoretisk kritik mot den forskning som då bedrevs. För dagens akademiker finns mycket att hämta hos Stenberg & Lindholm, urfolksmetodologier fanns redan 1920. Föreläsningen kommer att fokusera på Karin Stenbergs tid fram till 1920. Föredragshållare är Krister Stoor. Plats sal F214, Mittuniversitet. Arrangör Staare 2018

17.00 - 18.00 Samernas tid - Biovisning UR presenterar "Samernas tid"- en TV-serie i tre delar om urfolket samerna. Begränsat antal platser. 
Anmälan: https://simplesignup.se/private_event/125753/44cd92d882
Plats Folkets Bio Regina. Arrangör UR

17:00 - 20:00 Kartläggning av lokal cirkulär ekonomi i Jämtland Härjedalen
Kartläggningen sker under ca 3 timmar och inleds med en föreläsning om cirkulär ekonomi av industridesignern Johan Åkerström. Målet är att synliggöra lokala cirkulära initiativ för att sprida kunskap och göra det enklare för fler att göra hållbara val. Genom att lyfta hållbara projekt, företag och initiativ öppnas också möjligheten till ökat samarbete och kunskapsutbyte för dem som redan arbetar med frågan. Att delta i kartläggningen ger möjligheten att nätverka och är ett utmärkt tillfälle att ta del av vad som händer inom cirkulär ekonomi och hållbarhet på lokal nivå. Läs mer om arrangemanget och anmäl dig på http://bit.ly/2Baebt0 Vi bjuder på fika! Plats Regionalt Designcentrum, Prästgatan 9. Arrangör SMICE - Jämtland Härjedalen och Studieförbundet Vuxenskolan

18.00 Ceremoni för Staare 2018 Noaidi Eirik Myrhaug leder en spirituell ceremoni för Staare-jubileet. Ceremonins intention är att skapa samklang mellan kultur och natur, och stärka Saepmies framtid. Plats Stortoget. Arrangör Staare 2018

18.30 - 19.30 Artist talk med konstnären Katarina Pirak Sikku. Plats Storsjöteaterns foajé. Arrangör Bildkonsten - Region Jämtland Härjedalen

18.30 - 20.00 Samiska rötter- Släktforska i svenska Sápmi En helkväll inom samisk släktforskning. Carina Strömberg, Sveriges Släktforskarförbund, berättar om boken Samiska rötter - släktforska i svenska Sápmi. Passa också på att träffa Kjell-Åke Lundström från Stensele i Västerbotten, en av de främsta inom samisk släktforskning. Kjell-Åkes databaser består av cirka 50 000 namn och täcker in samiska släkter från Idre i söder till Gällivare i norr samt en del namn från den norska sidan av Sápmi. Plats Östersunds bibliotek. Arrangör Samiskt informationscentrum, Östersunds bibliotek. Fri entré.

09.00 - 20.00 Bágo - čálliid siebrie, Samisk skribent- och författarförening Utställningar och bokbord.
Även Ravda Lágádus OS – Ravda Förlaget AB finns på plats. Plats Östersunds bibliotek. Arrangör Bágo čalliid siebrie 

Konserter:

20.00 Öppningskonsert - Daastese - Milestones Katarina Barruk och Marja Fjellheim Mortensson ger tillsammans med Frode Fjelheim en exklusiv konsert där vi får lyssna till två speciella och säregna röster från Sábmie/Saepmie. Den umesamiska och sydsamiska kulturen ligger artisterna varmt om hjärtat, vilket man märker genom uttrycket de ger på scenen. Barruk kommer att gästa Mortenssons konsert och vice versa, vilket ger en unik upplevelse som publiken sent kommer att glömma.
Plats Salongen, Storsjöteatern. Arrangör Staare 2018 och Lopme Naestie
Biljetter hittar du på www.asmevent.se/registrering

Möten och konferenser:

11.00 - 13.00 Den politiska arenan - Politiken i Sápmi Staare 2018 har bjudit in Sveriges Sametingspartier,riksdagspartier samt riks- och regionala avdelningar till att under 30 minuter var, tala om deras politik i aktuella frågor relaterade till urfolk och specifikt till det samiska samhället. Kom och lyssna vad de har att säga.
Se talarna i respektive event på facebook: Politiken i Saepmie. Plats  Storsjöteatern. Arrangör Staare 2018

Utställningar:

10.00-18.00 Fotoutställning - Karin Stenberg- Skogssamernas Elsa Laula.
En utställning om Karin Stenberg liv och engagemang för skogsamernas rättigheter.
Plats Storgatan 26. Arrangör Ektine, Arvidsajur sameförening, Árviesjávrien kommuvdna och Lena Lindgren. Utställningsperiod 5-9 februari.

10.00 - 18.00 Gávtsjávrrie - Vad hände i Ammarnäs Sameförening för 100 år sedan?
Vi bildades 1905 och delar med oss av foton och dokument från tiden för 100 år sedan fram till idag. Plats Storgatan 26 Arrangör Ammarnäs Sameförening. 
Utställningsperiod 5-9 februari.

12.00 Konstutställning: Det som är nu - Konst och slöjd med ursprung Saepmie
Showroom med verk ur Region Jämtland Härjedalens konstsamling
Invigning i Primusrummet, Regionens hus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen
Utställningsperiod är 5 feb - 9 mars 2018

12.00 Konstutställning Faamoe -kraft, stolthet Öppning av Tomas Colbengtsons utställning Faamoe
Plats Storgatan 26 (Bredvid Ecocaféet) Arrangör Staare2018

12 - 15.30 Vintergalleriet i Vinterparken - Carl Johan Utsi ställer ut Vintergalleriet kallas utställningsytan i den vackra trädallén längs stranden i Badhusparken. Där skapas ett rum med olika utställningar i storformat under säsongen, allt från snöskulpturer till storbildsfoton. Carl Johans bilder visas 3-9 februari.
Plats Badhusparken. Arrangör Storsjöyran.

13. 00 Öppning, Mearan laante garvene – 100 års kamp for arealene “Reinbeitesaken var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917. Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?” Matti Berg från Sametinget/Girjas öppnar utställningen tillsammans med Saemien sijtes styrelseordförande Dan Jåma. Plats Storsjöteatern Arrangör Saemien Sijte Utställningsperiod 5-10 februari

Vi reserverar oss för eventuella ändringar

Inga kommande evenemang

Hämta fler