Dagen fokuserar på samiskt näringsliv och samiska utbildningar. Utöver det sker en mängd andra aktiviteter.

Föredrag, seminarier och workshops:

9.00-10.00 Samtal vid elden. Kunskap från det förflutna för att möta framtiden Lena Kroik är sjuksköterska och doktorand vid Umeå universitet. I sin forskning använder hon urfolksmetodologi för att undersöka samisk kunskap i relation till vård i livets slut. Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus.  Arrangör Region Jämtland Härjedalen

09.00 - 13.00 Släktforskning ur ett samiskt perspektiv, drop-in Kom och sök samiska rötter och forska på samiska släkter. Passar både dig som är nybörjare och dig som behöver hjälp att komma vidare. Carina Strömberg från föreningen Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare (JLS) samt personer från Landsarkivet i Östersund hjälper dig att använda SVAR och Digital Arkiv. Kjell-Åke Lundström, en av de främsta inom samisk släktforskning är också på plats för att ge rådgivning och tips. Drop-in, kötid/väntetid kan därför förekomma. Plats Östersunds bibliotek. Arrangör Samiskt Informationscentrum, Sametinget mfl. 

09.00-16.00 Giella, gákti, gulahallan, girjáivuohta ja gelbbolašvuohta - A Magic and Challenging World of Sámi Education Vid symposiet berättar studenter, utbildare och forskare vid  Sámi allaskuvla om hur traditionell kunskap transformeras in i lärandesituationer genom möten mellan generationerna. Möten sker i klassrummet, i skogen, på fjället, i köket, i affären och på arenor var den samiska realiteten diskuteras. Målet med symposiet är att fånga kritiken för att vara med och vidareutveckla ett starkare samiskt samhälle och beredda för att möta utmaningarna i den samiska vardagen runt om i Sápmi. Plats sal F234, Mittuniversitet. Arrangör Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences

09.30-16.30  Dat läh mijen situd! Det är vår vilja! Urfolkskunskap tar plats. Föreläsningar och diskussioner med forskare och universitetslärare från Kanada, Australien och Sábme. Information om anmälan kommer. Plats sal F229, Mittuniversitetet. Arrangör Sámeednama friddja universitehta – Samelands fria universitet, Centrum för genusvetenskap, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och forskningsnoden, Kunskapsproduktion bortom normerna, Uppsala universitet och Historia, Avd. för samhällsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet

10.00 - 11.30  Workshop med noaidi Eirik Myrhaug Samiske siida samhället – sett i ljuset av cirkulärt ekonomisk tänk. Hur skulle en resurs och balansräkenskap för en samisk siida se ut och vilka nya ekonomiska möjligheter kan det generera? Begränsat antal platser. Föranmälan till patricia@staare2018.se Plats Gaaltije
Arrangör Staare2018

10.00 - 12.00 Dekolonisering av det koloniserade Sápmi Samerna som folk och Sápmi som nation har sedan tusen år tillbaka upplevt en ständigt pågående kolonialisering av både markerna och kulturen, men också av normerna och sättet att tänka. Idag fortsätter koloniseringen av Sápmi och samerna med oförminskad takt. Men vad är det som har förändrats under de senaste 100 åren? Vad har hänt med den samiska kulturen, de samiska normerna och naturfilosofin? Och framför allt, hur ska det framtida Sápmi dekoloniseras? Föreläsare är Ol-Johán Sikku.  Plats sal F214, Mittuniversitetet. Arrangör Praedtieh - De sydsamiska förvaltningskommunernas nätverk

11.00 Staakebaalka - ett samtal om samisk trygghet i kyrkorummet via samisk formgivning Av och med Birgitta Ricklund och Anna-Stina Svakko. Plats Stora kyrkan, Östersund. Arrangör Härnösands stift

11.15 Barn- och ungdomspsykiatrin berättar om sitt samarbete med SANKS Psykolog Ida Sunna och psykoterapeut Ingegerd Bergvall Wiik berättar om BUP:s samarbete med SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus. Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

12.00 Sockenlappar i Jämtland Vilka var sockenlapparna, vad hade de för arbetsuppgifter, vart bodde de, hur blev de behandlade? Ewa Ljungdal är Arkeolog i grunden men arbetar sedan många år både med samisk arkeologi, historia och etnologi. Är anställd på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum. Plats Östersunds bibliotek. 
Arrangör Samiskt Informationscentrum, Sametinget, Östersunds bibliotek och Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum

12.00 –  #Digigiella18. Mijjen vuajnoe båetije biejjide  - Åvtese jåhta! Ett språkseminarium belyser hur den digitala tekniken kan bevara och utveckla de samiska språken. Inspirerande föreläsningar, diskussioner och workshops. Ett lunch till lunch-arrangemang 7-8 februari med kvällsarrangemang. (Medtag egen dator, mobiltelefon, surfplatta om Ni har för workshop av Divvun/Giellatekno) Anmälan: www.asmevent.se/registrering, senast 22/1. Plats sal F214, Mittuniversitetet. Arrangör Ett samarrangemang mellan Samiskt Språkcentrum, Sametinget, Humlab och Institutionen för språkstudier vid Umeå Universitet, Umeå kommun samt SSR – Svenska Samernas Riksförbund

13.00 Inspireras av #instagiellas språkinspiratörer #Instagiella, Samiskt språkcentrums projekt för att synliggöra de samiska språken på sociala medier är på plats på Östersund Bibliotek under jubileumsveckan. - Träffa #instagiellas språkinspiratörer och låt er inspireras. Onsdag från 13.00, torsdag och fredag, (hela dagen) #instagiellas och #mittSápmis fotoautomat är öppen från tisdag till fredag mellan 11.00-15.00. Passa på att föreviga ditt Staare 2018 besök. Arrangör Sametinget, Samiskt informationscentrum, Samiskt språkcentrum och Östersunds bibliotek.

14.00 - 15.00 Bo Lundmark om Maria Ringdahls landsmötesvisa Ett fördrag om Maria Ringdahls landsmötesvisa 'Lappmötet' som hon diktade i samband med det första samiska landsmötet i Östersund 1918. Plats Storsjöteatern. Arrangör Staare 2018

14.00 - 15.00 Jojka med Ante Jojkworkshop om jojkens innersta där alla kan vara med och prova på att jojka. Andreas Ante Kuoljok och är en lulesamisk jojkare som framför det lulesamiska språket genom jojk. "Jojken ligger mig varmt om hjärtat och hjälper vid orostider till att stilla min själ. Juojggám la viessom, att jojka är att leva. Med det menas att jag lever mitt liv tillsammans med jojken." Plats Östersunds bibliotek. Arrangör Samiskt informationscentrum, Sametinget och Östersunds bibliotek.
OBS! Begränsat antal platser! Hämta din biljett på biblioteket i god tid under jubileumsveckan för att säkra din plats. Fri entré.

14.00 - 20.00 Stillheten mellan rörelsen Välkommen till öppen ateljé hos konstnär Malin Ståhl på Frösön. Dela min konstnärliga process och utbyt tankar över en kopp kaffe. Stillheten mellan rörelsen är ett konstprojekt som handlar om marken och kulturarvet. Det handlar om ägande och idén om det orörda landskapet. Frågan är hur det osynliga kan manifesteras på lika villkor som det synliga. Det är lätt att skapa synliga monument, men hur skapas osynliga? Plats Södra strandvägen 23, Frösön (Buss 1,3,4 till hållplats Västervik eller en promenad över bron och längs vattnet) Arrangör Malin Ståhl och Staare 2018

15.00 - 16.00 Samiska kvinnor samtalar om jämställdhet, feminism och urfolksfeminism - Panelsamtal Samiska kvinnor delar med sig av sina personliga tankar kring frågor som har med jämställdhetsfrågor, feminism, samiskt självstyre och andra prioriterade frågor utifrån ett kvinno- och queersamiskt perspektiv. Problem och möjligheter kring jämlik deltagande i det samiska samhället med även avkoloniseringsdrömmar och kamp. Idén är att majoritetssamhället, inte minst feminister skall få de samiska perspektiv för att lära hur man kan bli en bra allierad i den samiska strävan efter självstyre. Samtalspanelen leds av Carmen Blanco Valer - F!:s Urfolkspolitisk talesperson. Plats Sal G2351, Mittuniversitet Arrangör Feministiskt Initiativ
 
16.15 - 17.15 Mannen Myten & Sáminuorra Projektledare från Mannen Myten, och Sáminuorra presenterar ett samarbete om manlighet och håller sedan ett panelsamtal med samiska män. Vad är svårt och vad är lätt med att vara ung man och same? Vilka förebilder finns det? Publiken får gärna delta. Plats Gamla biografen, Tingshuset
Arrangör Riksorganisationen Män för Jämställdhet och Sáminuorra
 

17.00 - 18.00 Samernas tid - Biovisning UR presenterar "Samernas tid"- en TV-serie i tre delar om urfolket samerna. "Samernas historia, som är intimt sammankopplad med Sveriges historia, är okänd för många. Samerna anpassade sig tidigt till en karg omgivning och byggde upp en jakt- och fångstexpertis som gjorde samerna till viktiga handelspartners under vikingatiden. Här beskrivs hur samerna påverkades av kyrkans våldsamma kristningsprocess och av nationalstaternas kolonisation av de samiska markerna under tidigmodern tid. Situationen förvärras under 1900-talet då kolasamerna hamnar i Sovjetunionens grepp. Exploateringen av Sápmis naturtillgångar ökar och rasbiologernas ögon vänds mot samerna." Begränsat antal platser.
Anmälan: https://simplesignup.se/private_event/125753/44cd92d882
Plats Folkets Bio Regina. Arrangör UR

17.00 - 18.30 Revolutionsåret 1918 och den andliga radikalismen hos sydsamerna Den 7 februari 1918 samlades landsmötesdeltagarna i Betelkyrkan i Östersund. 100 år senare samlas vi där igen för att lyssna på när Gustaf Jillker talar om väckelserörelsen som en inspirationskälla till att människor vågade träda fram och gå mot strömmen. Plats Betelkyrkan Arrangör Staare 2018 

18.00-19.00 HBTQ-Mij dïhte? HBTQ- Vad är det? Alla verksamheter och personer tjänar på att bli mer inkluderande, vare sig det rör sig om föreningsliv, arbetsliv och privatliv. Att hbtq-utbilda sig är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl samhällsmiljö som bemötande” Vi går igenom dom olika begreppen och uttrycken i HBTQ-Communityt samt berättar vad vi i RFSL Östersund J/H har för verksamhetsplan just nu. Plats Tingshuset Arrangör RFSL Östersund J/H och Staare2018

18.00 - 19.30 QUIZKVÄLL - Trivial Pursuit med samiska inslag anordnas under jubileumsveckan i Staare. Vid 17.30 startar registreringen för lag, varje lag utgörs av upp till 6 personer och det kostar inget att ställa upp. QUIZET startar ca. 18.00. Vi kommer att avsluta i god tid så att de som vill på ISÁK ska hinna dit.  Under kvällen har baren öppet och evenemanget äger rum i vackra Storsjöteaterns foajé. Evenemanget riktar sig till våra äldre medlemmar och alla över 18 år är varmt välkomna! Arrangör Sáminuorra

 19.00 27 samiska kvinnors levnadsöden För mer än 20 år sedan träffade journalisten Liv Inger Somby 27 samiska kvinnor. De berättade om hur det var förr, om villkoren i livet och om deras allra innersta tankar mot att berättelserna skulle ligga orörda i 20 år. Plats Östersunds bibliotek. Arrangör Samiskt Informationscentrum, Sametinget och Östersunds bibliotek
 

19.00 Samisk Film på Bio Regina. Vi visar filmen Maj Doris och premiären av Dan Jåmas kortfilm Gaerhteles bïenje Garm - Renvallarhunden Garm. Efterföljande samtal med Maj Doris Rimpi och Dan Jåma. Plats Bio Regina. Arrangör Bio Regina och Staare 2018

09.00 - 20.00 Bágo - čálliid siebrie, Samisk skribent- och författarförening Utställningar och bokbord.
Även Ravda Lágádus OS – Ravda Förlaget AB finns på plats. Plats  Östersunds bibliotek. Arrangör Bágo čalliid siebrie 

Barn och unga:

09.00 - 09.45 Dansworkshop för barn 6-8 år Kom och dansa, en gång, två gånger eller tre. Workshopen går onsdag, torsdag och fredag. Danslärare Marika Renhuvud. Anmälan till: marikarenhuvud@hotmail.com Plats Wendlas dansstudio. Arrangör Staare 2018

09.30 och 12.00 Plupp, akte joejkespïele - En jojkikal. Förbokade skolföreställningar. 
Plats Exercishallen Norr. Arrangör Estrad Norr 

10.00 Samiska sagor och sägner av och med Madeleine Renhuvud Berättelser på svenska från samiska sagor och sägner samt från den egna boken” Renkalven Mavve på vingliga ben”. Ålder 3-7 år. Fri entré. Begränsat antal platser. Förskolegrupper anmäler sig till barnbibliotekarierna@ostersund.se Plats Östersunds bibliotek Arrangör Samiskt Informationscentrum, Sametinget och Östersunds bibliotek

10.00 - 11.30 Dansworkshop för barn 9-11 år 3 danstillfällen (onsdag, torsdag och fredag) och en uppvisning (frivilligt). Danslärare Marika Renhuvud. Anmälan till: marikarenhuvud@hotmail.com Plats Wendlas dansstudio. Arrangör Staare 2018

13.00 - 14.30 Dansworkshop för ungdomar 12-14 år 3 danstillfällen (onsdag, torsdag och fredag) och en uppvisning (frivilligt). Danslärare Marika Renhuvud. Anmälan till: marikarenhuvud@hotmail.com Plats Wendlas dansstudio Arrangör Staare 2018

16.00 Alfie En föreställning för vuxna, barn och andra nyfikna Av och med Ylva Gustafsson. Vi alla – vuxna som barn – borde göra lite mer som clownen Alfie: aldrig sluta söka efter så’nt som gör oss förundrade. Men letar vi på rätt sätt? Alfie, hon letar – alltid! Och hon finner det hon söker bland det bortglömda, oansenliga och oväntade. Orden har hon aldrig hittat, men jojken och sången har hon. Tillsammans med Alfie kanske det går att upptäcka något viktigt! Ylva är kulturarbetande sydsame, med en skådespelarutbildning inom fysisk teater. Hon arbetar bland annat pedagogiskt och är snart diplomerad inom uttryckande konst som terapiform. Fri entré. Begränsat antal Hämta din biljett på Östersunds biblioteket i god tid under jubileumsveckan för att säkra din plats. Plats Östersunds bibliotek. Arrangör Sametinget, Samiskt informationscentrum och Östersunds bibliotek

Konserter och nöje:

20.30 ISÁK Saepmies just nu hetaste band. ISÁK är hjärtebarnet till Sámi Grand Prix vinnaren och 19 år gamla Ella Marie Hætta Isaksen. Tillsammans med producenten Daniel Eriksen och trummisen Aleksander Kostopoulos utgör trion en spännande fusion av jojk, urbana synthar, och texter som kombinerar engelska och samiska på ett lekfullt sätt. Biljetter hittar du på www.asmevent.se/registrering

17.00 - 03.00 Club golme onne saemieh Platsen där du kan träffa dina vänner, umgås med god mat och dryck. Här du kan dansa och jojka loss natten lång! Marités servering med Staare-erbjudande är öppen onsdag-lördag mellan 17.00-22.00, nattklubb 22.00 - 03.00. Plats Marité Arrangör Marité mfl.

Möten och konferenser:

7-9 februari Sametingets plenum

10.00 - 11.00 Framtiden för de samiska arkiven. Under 2018 arbetas det med en arkivutredning som ska vara färdig i februari 2019. Där lyfts frågan om minoriteternas och urfolkens arkiv och vem som ska ta vara på dem. Riksarkivet har fått i uppdrag att lyfta frågan om de samiska arkiven och samarbeta för att säkra dessa för framtiden. Riksarkivet bjuder därför in till en träff med samiska organisationer, politiker och andra intresserade för att lyssna in synpunkter och förslag. Det gäller framtiden både för äldre arkivmaterial och dokumentation som skapas idag. Välkommen och säg din mening! Arrangemanget ingår i Riksarkivets 400-årsfirande. Vi bjuder på fika. Plats Storsjöteaterns foajé. Arrangör Riksarkivet.

11.00 - 13.00 Den politiska arenan - Politiken i Sápmi Staare 2018 har bjudit in Sveriges Sametingspartier,riksdagspartier samt riks- och regionala avdelningar till att under 30 minuter var, tala om deras politik i aktuella frågor relaterade till urfolk och specifikt till det samiska samhället. Kom och lyssna vad de har att säga. Plats  Storsjöteatern. Arrangör Staare 2018

Utställningar:

10.00 - 15.00 Konstutställning: Det som är nu - Konst och slöjd med ursprung Saepmie  Showroom med verk ur Region Jämtland Härjedalens konstsamling. 
Plats Primusrummet, Regionens hus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen.
Utställningsperiod är 5 feb - 9 mars 2018

12.00 Konstutställning Faamoe -kraft, stolthet, av Tomas Colbengtsons.
Plats Storgatan 26  Arrangör Staare 2018

Bokbussen:

10.00 - 17.00 Gærjah, sydsamisk bok- och kulturbuss De serverar kaffe, visar sin fina bokbuss och har en del aktiviteter under veckan. För fullständigt program, besök deras event på facebook. Plats Stortorget, centrala Staare.

Marknad, mat och möten: 

10.00 - 18.00 Ávkis företagsby och marknad med försäljning, mat och möten Platscentrala Staare (Östersund)

Vi reserverar oss för eventuella ändringar

Inga kommande evenemang

Hämta fler