Dagen fokuserar markrättigheter och urfolksperspektiv. Den samiska nationaldagen firas och jubileumsåret Staare 2018 invigs.

Föredrag, seminarier och worshops:

08.30 - 12.00 Samiska markrättigheter: perspektiv från Norge, Sverige och Finland
Plats sal F214, Mittuniversitetet. Arrangör Vaartoe - Centrum för samisk forskning

09.00 - 13.00 Släktforskning ur ett samiskt perspektiv, drop-in Kom och sök samiska rötter och forska på samiska släkter. Passar både dig som är nybörjare och dig som behöver hjälp att komma vidare. Carina Strömberg från föreningen Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare (JLS) samt personer från Landsarkivet i Östersund hjälper dig att använda SVAR och Digital Arkiv. Kjell-Åke Lundström, en av de främsta inom samisk släktforskning är också på plats för att ge rådgivning och tips. Drop-in, kötid/väntetid kan därför förekomma. Plats Östersunds bibliotek. Arrangör Samiskt Informationscentrum, Sametinget mfl. 

09.00 - 09.30 Jag har skrivit mig att leva Rose-Marie Huuva läser ur och berättar om boken Galbma Rádna/Kall Kamrat som blev nominerad till Nordiska Rådets litteraturpris 2001. Boken har hjälpt många och har använts i den samiska cancervården i Norge. Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

9.30 - 11.15 Min samiska läkekonst Laila Spik, samisk kulturarbetare från Jokkmokk. Plats Hörsalen, Östersunds Sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

10.00 - 11.30 Workshop med noaidi Eirik Myrhaug Samiska helbrägdar tradition i dagens samhälle. Healing med energier, bön och trumma. Begränsat antal platser. Föranmälan till patricia@staare2018.se Plats Gaaltije. Arrangör Staare2018

11.30- 12.00 Kunskapsnätverk om samisk hälsa Kia Flykt och Sofia Kling berättar om projektet Kunskaspsnätverk för samisk hälsa. Projektet finansieras av Socialdepartementet och syftar till att utveckla hälso- och sjukvården utifrån ett samiskt perspektiv. Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

12.00 Nationaldagsfirande i Kajutan Nationaldagstal med regionråd Ann-Marie Johansson. Det kommer även att serveras lunch som lagas av  Torstas och regionens samiska ambassadörskock Ann Sparrock. Det blir köttsoppa-Bearkoejoptse samt Gaahkoe och Renskav-Bijremebarkoe med lingondressing. Plats Kajutan, ingång 6 Östersunds sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

13.00-14.00 Samisk identitet i förändring - från aktivister till byråkrater Christina Åhrén, fil dr i etnologi samt vägvisare i Min Geaidnu. Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

13.00-15.00 Samiskt landskapsnyttjande och Girjas-målet Hur kunskaper om arkeologi, ekologi och skogshistoria kan bidra till att klargöra samiska markrättigheter. 
Föreläsare Malin Brännström och Ingela Bergman. Plats sal F214, Mittuniversitetet. Arrangör Silvermuseet/INSARC

14.00-15.00 Samtal med den samiska konstnären Tomas Colbengtson.
Plats Storsjöteaterns foajé Arrangör Staare2018

14.15 - 15.15 Queering Sápmi Elfrida Bergman var tillsammans med Sara Lindquist projektledare för Queering Sápmi som synliggjorde HBTQ-personer i Norge, Finland och Sverige. Elfrida berättar om projektets framgångar och utmaningar. Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

15.00-16.00 Förhandsvisning av tv-serien "Min samiska historia" med mingel "Min samiska historia" som har premiär kl 17:00 den 11/2 2018 i SVT 2. I serien berättar samer om hur de påverkats och påverkas av historien. Några av de teman som tas upp är tvångsförflyttningar, kolonisering, rasbiologi och språkets betydelse. UR och Samiskt Informationscentrum berättar om olika sätt att förmedla kunskap kring samisk historia i skolan. Begränsat antal platser.
Anmälan: simpleeventsignup.com/private_event/125761/dcf555e3a7
Bekräftelsemejl skickas ut till de som fått plats. Plats Folkets Bio Regina.
Arrangör UR, Samiskt Informationscentrum

15.15 - 15.45 Samiska kvinnor och sexuell hälsa Ingunn Eriksen är sjuksköterska och sexolog på Stiftelsen Amathea. Hon leder ett samarbetsprojekt med SANKS som har till syfte att etablera en trygg arena för sexuell hälsa för samiska kvinnor och män.
Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen

15.15 - 16.45 Samer vs. staten – går det att få gehör för urfolksrätten? Efter inledning av John Stauffer, tf. chef för Civil Rights Defenders, berättar Åsa Simma, teaterchef på Giron Sámi Teáhter, journalisten Tomas Bresky, samt en representant från Lars Norbergs samiska delegation om en kommande teateruppsättning om förhandlingarna av en ny renbeteskonvention mellan Sverige och Norge. Vad hände egentligen – var går gränsen för beaktandet av ”de samiska intressena”, och vad händer om man överskrider denna gräns? Därpå kommer Katri Linna, människorättsjurist på Civil Rights Defenders, och Victoria Tauli-Corpuz, FNs särskilda rapportör för urfolksrättigheter, i samtal på engelska att diskutera den internationella kritik som Sverige fått på grund av bristande respekt för urfolksrättigheter. Plats sal F214, Mittuniversitetet. Arrangör Same Ätnam, Giron Sámi Teáhter, Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen

09.00 - 20.00 Bágo - čálliid siebrie, Samisk skribent- och författarförening Utställningar och bokbord samt Tjaeliji gïelh - čállijienat -  litterära röster i Saepmie. Bágos medlemmar presenterar sig och sitt skrivande med uppläsning av egna texter, kl. 11.00-12.00. Även Ravda Lágádus OS – Ravda Förlaget AB finns på plats. Plats Östersunds bibliotek. Arrangör Bágo čalliid siebrie 

Barn och unga:

10.00 - 10.30 Sagostund på sydsamiska med Meerke Krihke Leine Bientie Meerke edtja orre gærjam maanide lohkedh: Juvrh staaresne (åarjelsaemien gïele). Meerke har en sagostund på sydsamiska för barn och läser ur boken"Vilda djur i staden"
En liten safari för barn i alla åldrar. Plats Östersundsund bibliotek. Arrangör Samiskt informationscentrum och Östersunds bibliotek

14.00 - 15.00 Plupp, akte joejkespïele - en jojkikal Plupp är en liten figur med blått hår som bor på fjället. Hen är egentligen osynlig för oss människor, förutom för dem som tror på att hen finns. I författarinnan Inga Borgs värld är Plupp synlig som det blå man kan se som en skiftning över den smältande snön på fjället om våren.
Hen kan vara synlig på hösten, när löven skiftar i gult och orange och höststormarna får fjällbjörkarna att svaja. Då är det nämligen Plupps halsduk som syns som ett löv. Plupp möter många äventyr tillsammans med sina båda vänner Slamma (lämmeln) och Tjeske (hermelinen) i denna dramatiserade föreställning av Inga Borgs barnböcker. Plats Exercishallen Norr. Arrangör Estrad Norr. Biljetter hittar du på: www.asmevent.se

15.00 Samisk sagostund med Madeleine Renhuvud Ålder 3-7 år. Fri entré. Begränsat antal platser. Plats Östersunds bibliotek, samlingssalen Arrangör Samiskt Informationscentrum, Sametinget och Östersunds bibliotek

Konserter: 

20.00 - 21.00 Luođit Sámis - Jojktoner från Sápmi Konsert med den samiska kören Sámi jienat. Med Luođit Sámis - Jojktoner från Sápmi presenterar kören den stora mångfalden av jojk från olika samiska områden. Det är många vokala kulturskatter i Sápmi och kören har tagit fram några av dessa juveler, delar dem med publiken och låter de glittra. Fritt inträde. Plats Gamla kyrkan. Arrangör Staare 2018 och Östersunds församling.

Invigning:

11.00 - 17.00 Kom och hämta din flagga Den 6 februari firar vi tillsammans samernas nationaldag i Staare/ Östersund. Vi vill att det ska flaggas och vi hedrar minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Staare för 100 år sedan och början av den samepolitiska organiseringen. Sametinget och Samiskt Informationscentrum delar ut jubileumsflaggor under dagen på Östersunds Bibliotek. Kom och hämta din flagga!

14.00-15.30 Sydsamisk - svensk mässa. Invigning av den nya biskopsstaven tillverkad av Birgitta Ricklund. Medverkande biskop Eva Nordung Byström, Bo Lundmark, Katarina Barruk och Frode Fjellheim, AnnaSara Stenvall m.fl. Kyrkkaffe i församlingsgården där Bo Lundmark berättar om tillkomsten av Sámi soga lávlla, samernas nationalsång. Teckenspråkstolkas (svenskt teckenspråk). Plats Stora kyrkan Arrangör Härnösands stift

17.00 Officiell invigning av jubileumsåret Staare 2018 Välkommen till invigningen av jubileumsåret Staare 2018 som bjuder på tal och underhållning Plats Rådhustrappan, Rådhuset. Arrangör Staare 2018

Högtidsmiddag:

19.00 Högtidsmiddag med underhållning Biljetter hittar du här: www.staare2018.se/biljetter. Plats Best Western Hotell Gamla Teatern. Arrangör Staare 2018 

Möten och konferenser:

11.00 - 13.00 Den politiska arenan - Politiken i Sápmi Staare 2018 har bjudit in Sveriges Sametingspartier,riksdagspartier samt riks- och regionala avdelningar till att under 30 minuter var, tala om deras politik i aktuella frågor relaterade till urfolk och specifikt till det samiska samhället. Kom och lyssna vad de har att säga. Plats  Storsjöteatern. Arrangör Staare 2018

Utställningar:

10.00 - 15.00 Konstutställning: Det som är nu - Konst och slöjd med ursprung Saepmie  Showroom med verk ur Region Jämtland Härjedalens konstsamling. 
Plats Primusrummet, Regionens hus. Arrangör Region Jämtland Härjedalen.
Utställningsperiod är 5 feb - 9 mars 2018

10.00 - 16.30 Oahppij Vuosádis Sistaårseleverna på Samernas Utbildningscentrum ställer ut. Plats Storgatan 26 Arrangör Samernas Utbildningscentrum. 
Utställningsperiod 6/2-10/2 (Tisdag 10-16:30. Övriga dagar 10-18)

11.45-13.00 Vernissage - Jordskap En unik utställning som visas ett urval av våra nutida samiska formgivare. Gunvor Guttorm, professor i Duodji och rektor vid samiska högskolan i Norge kommer och presenterar utställningen samt berättar om den samiska hantverkstraditionen. Plats Designcentrum. Arrangör Designcentrum.
Utställningen visas 5 feb-1 mars.

12.00 Konstutställning Faamoe -kraft, stolthet, av Tomas Colbengtsons.
Plats Storgatan 26  Arrangör Staare 2018

14.00 Öppning av Mässofáhtsa-Marknadsvantar En färgstark utställning om mönster, teknik och tradition. Både originalvantar och rekonstruktioner visas. Utställningen fokuserar på två områden; Jokkmokk och Kiruna.
Plats Caféet, Jamtli. Arrangör Staare 2018. Utställningsperiod 10 februari – 18 mars

Bokbussen:

10.00 - 17.00 Gærjah, sydsamisk bok- och kulturbuss De serverar kaffe, visar sin fina bokbuss och har en del aktiviteter under veckan. För fullständigt program, besök deras event på facebook. Plats Stortorget, centrala Staare.

Marknad, mat och möten: 

10.00 - 18.00 Ávkis företagsby och marknad med försäljning, mat och möten Platscentrala Staare (Östersund)

Vi reserverar oss för eventuella ändringar

Inga kommande evenemang

Hämta fler