27 maj – 14 oktober Made in Sápmi
Plats Jamtli Arrangör Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och Jamtli

En vandringsutställning om duodji, traditionellt samiskt hantverk, och ny samisk
formgivning. En utställning som visar mångfalden och bredden i den samiska slöjden, formgivningen och kulturen
och som skildrar spännvidden mellan tradition och förnyelse och speglar aktuell samisk slöjd mot en
kulturhistorisk bakgrund.

Utställningen berättar om den samiska slöjden och formgivningen och deras roll i det samiska
indentitetsskapandet. Den ger röst åt de samiska hantverkarna, kunskapsbärarna, och deras
kunskaper om material och tekniker, kunskapsöverföring mellan generationer, och frågan om
nytänkande kontra tradition. Utställningen är producerad av Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

30 maj – 1 juni Sámiid Riikkasearvi – Svenska Samernas Riksförbund landsmöte
Plats Staare/Östersund