Staare 2018 – ett samiskt jubileumsår

Om jubileumsåret Staare 2018

2018 är utropat till ett samiskt jubileumsår. Då är det 100 år sedan det första samiska landsmötet anordnades i Staare/Östersund på svenska sidan av Saepmie. Det pågår aktiviteter i Staare hela året, firandet startar med en festivalvecka 5 - 11 februari. På programsidorna samlar vi allt som händer (länka).

2018 är utropat till ett samiskt jubileumsår. Då är det 100 år sedan det första samiska landsmötet anordnades på svenska sidan av Saepmie. Mötet hölls i Östersund, Staare på sydsamiska, i februari 1918. Med början i det första landsmötet här på sydsamisk mark och genom åren fram till idag är tiden inne att lyfta minnet av det unika mötet och dess effekter runtom i Saepmie. De nyckelpersoner som tog kampen för demokrati, flera av dem drivande i att starta samiska organisationer, uppmärksammas. Jubileumsåret är ett sätt att tillsammans summera hundra år i samisk samhällsutveckling och lyfta fram de pionjärer och kämpar som lagt grunden till dagens samiska samhälle. Firandet av det samiska jubileumsåret Staare 2018 begränsas inte till plats. Ambitionen är firandet även sprider sig till andra platser och aktörer under året.

Jubileumsvecka 5 – 11 februari

En av årets höjdpunkter är jubileumsveckan i Staare (Östersund) 5-11 februari. Då samlas samiska organisationer i stan för möten, firande, föredrag och kulturella aktiviteter öppna för allmänheten, bland annat i samarbete med lokala aktörer. Att jubileumsveckan hålls i februari kommer sig av att det första samiska landsmötet som hölls på svenska sidan av Saepmie var i februari 1918.

Vi firar det första samlade steget emot demokrati

Landsmötet 1918 var det första samlade steget mot demokrati och en samisk riksorganisation på svensk sida av Saepmie. Mötet anordnades i Östersund, staden med det sydsamiska namnet Staare, 5-9 februari 1918, inspirerat av det som skedde i Trondheim året innan. Där hade förkämparna Elsa Laula och Daniel Mortenson kallat till det allra första samiska landsmötet den 6 februari. Mötet blev en kraftfull manifestation mot myndigheter och förtryck och samlade över hundra personer. Även ett antal svenska samer deltog vid Trondheimsmötet. Inspirerade av Laula och Mortenson tog Vilhelmina – Åsele sameförening initiativ till att bjuda in till och anordna ett samiskt landsmöte i Sverige ett år senare. Mötet samlade hela 219 delegater från det svenska samiska området samt några norska samer, en tredjedel av landsmötesdeltagarna var kvinnor. Det var en krävande insats för Vilhemina-Åsele Sameförening att bjuda in och arrangera mötet. I inbjudan, som ställdes till alla samer, kvinnor som män, uppmanades att trotsa hinder för att möjliggöra deltagandet vid detta första landsmöte. Även samer från Norge inbjöds att delta.

Jubileumsåret Staare 2018 ägs gemensamt av alla samiska organisationer. Stiftelsen Gaaltije planerar, koordinerar och skapar förutsättningar för jubileumsåret Staare 2018 på uppdrag av de samiska organisationerna. Arbetet drivs i projektform. Projektägare är Stiftelsen Gaaltije. Projektledare är Erika Unnes. Styrgruppen består av Jerker Bexelius Stiftelsen Gaaltije, Lars-Ove Sjajn, Sametinget och Östersunds kommun. Referensgruppen består av representanter för samiska organisationer. Grupp är flexibel och kan förändras över tid.